MOZGÁS
Projektvezetők: Tildyné Ruh Borbála, Szöllősi Bea

 

Célok: A diákok természettudományos ismereteinek fejlesztés, elmélyítése. Egyes tudományterületek behatóbb tanulmányozása - a mozgás biológiai, fizikai, kémiai szempontú vizsgálata, kapcsolatteremtés a különböző tudományterületek között, a szintetizáló képesség kialakítása. Az információgyűjtés új formáinak megismerése, az információk rendszerezési módszereinek megtanulása, összefüggések felismerése, lényegkiemelés. Önálló kutatás megtervezése és lebonyolítása. A munkafolyamatok strukturálása, az eredmények összerendezése, értékelése.

A reális önértékelés támogatása, saját képességeik és határaik felismerése.

Hatékony munkaszervezés gyakorlása, együttműködés kis és nagy csoportban. Kommunikációs készség és toleranciafejlesztése, mások értékeinek fel – és elismerése, önbizalom erősítése.

Fejlesztett képességek: kreativitás, szóbeli kifejezőkészség, szövegalkotás, ábrázolás, rajz, képzelet, ritmusérzék, hangképzés, előadói képesség, emlékezet, saját vélemény megfogalmazása, együttműködés, egymásra figyelés, türelem, tolerancia stb.

Megjelenő produktum: fogalmazás, fotó, rajz, ppt, vázlat, film, csoportszabályok, értékelési szempontok, fb-csoport, blog, fotóblog, honlap, kérdőív, kutatási eredmények, előadás

Beszámoló formája: bemutató, kiállítás, előadás